Заштитите на време своју имовину
Не брините због изненадних околности које могу проузроковати штете попут пожара, поплаве, удара грома, провалне крађе, разбојништва и других. Обезбедите на време све што сте градили са пуно љубави и улагања.

Пакет „Чувар куће“

Предмет осигурања:

 • Настањени објекти (куће и станови) укључујући уграђене инсталације и опрему у њима
 • Ствари домаћинства

Уколико се посебно уговори, предмет осигурања могу бити и санитарије, помоћни објекти и ствари у њима, заједнички делови зграда, уметнички предмети.

 

Осигурани ризици:

 • Пожар, удар грома, олуја, град, експлозија
 • Пад летелице на објекат, манифестације и демонстрације
 • Удар сопственог моторног возила у осигурани грађевински објекат
 • Излив воде из инсталација
 • Провална крађа и разбојништво
 • Лом стакла и лом инсталација

Додатни ризици које можете уговорити: земљотрес, поплава и бујица, ризици изненађења (притисак снега, пад дрвета, дим, обест и вандализам, атмосферске воде), општа одговорност и несрећни случај (незгода) чланова домаћинства.

Осигурање викендица и ненастањених објеката

Бег од градске вреве и свакодневних стресних ситуација проналазимо у нашим викендицама. Осигурајте своје куће за одмор и рекреацију, ненастањене породичне куће и станове, као и покретне ствари у њима од пожара, удара грома, експлозије, олује, града, поплаве и бујице, изливања воде из инсталација, разбојништва, крађе и других ризика.

Поред основних, можете закључити и допунске ризике: ризик од земљотреса, клизања тла и одроњавања, исцурења течности (лекажа), лома инсталација и други.
Будите потпуно мирни и спокојни, чак и када не боравите у својим становима и кућама.

Осигурање мобилних телефона

Уколико купујете нов мобилни телефон у мтс пословницама, изаберите паметну опцију и осигурајте свој уређај.

Осигурани ризици:

 • Физички настала оштећења
 • Оштећења услед дејства течности
 • Провална крађа и разбојништво
 • Неовлашћено коришћење уређаја

Важна питања

Од чега зависи висина премије код пакета „Чувар куће“?

Висина премије зависи од вредности ваше имовине, површине стамбеног објекта, као и изабраног пакета покрића. У зависности од ваших потреба, можете уговорити пакет који вам највише одговара, а и плаћање може бити месечно, квартално, полугодишње или годишње.

Кроз које услуге могу да осигурам своју кућу или стан, као и ствари у њима?

Пакет „чувар куће“ представља комбинацију пажљиво бираних покрића, по мери великог броја осигураника. У нашој понуди, поред овог пакета, постоје и друге услуге за осигурање кућа и станова, попут осигурања ствари домаћинства и апарата у домаћинству, које има нешто другачију комбинацију покрића, а можете закључити и само осигурање од пожара и других опасности или осигурање стакла од лома, осигурање од провалне крађе и разбојништва или неко друго осигурање у складу са вашим жељама и потребама.

Могу ли да осигурам апарате и уређаје у свом домаћинству?

Уз осигурање ствари у домаћинству, додатно можете уговорити покриће за апарате и уређаје у домаћинству услед незгоде у погону, односно догађаја који настаје непредвиђено и изненада у вези са коришћењем осигуране ствари.

Могу ли да осигурам уметничке предмете и драгоцености?

Осигурање имовине најчешће обухвата и покриће за уметничке предмете и драгоцености. Сума осигурања утврђује се споразумно између осигуравача и уговарача осигурања. За предмете осигурања веће уметничке или историјске вредности обавезно се тражи мишљење кустоса или другог лица оспособљеног за одређене врсте процене на основу стања на тржишту уметничких дела.

Које осигурање ми је потребно уз стамбени кредит?

Модел осигурања стамбених кредита одређују банке. Полиса имовинског осигурања представља најчешћи инструмент обезбеђења кредита чијим се закључењем испуњава један од услова за одобрење кредита. Основни услов банака јесте да се имовина која је предмет кредита заштити од обавезних пожарних ризика, а често и од разних допунских ризика. У нашој понуди, поред најчешће траженог осигурања од пожара и других опасности, постоје и друге услуге које могу одговорити специфичним захтевима банака.

Шта се накнађује у случају штете?

Уколико је дошло до уништења или нестанка ствари, накнада се утврђује према вредности осигуране ствари у време настанка осигураног случаја, умањеној за вредност остатка, уколико га у конкретном случају има. Уколико је дошло до оштећења, накнађују се трошкови поправке осигуране ствари, а накнада се умањује за вредност остатака осигуране ствари и утврђени проценат амортизације, осим ако је, у складу са конкретним условима осигурања, уговорен доплатак на премију осигурања за откуп амортизоване вредности. Поред набројаног, врши се и накнада трошкова који су учињени приликом рашчишћавања и рушења у вези са насталим осигураним случајем и друге накнаде у складу са уговореним условима осигурања.

Како осигурати мобилни телефон?

Приликом куповине новог телефона у мтс пословници или уз посредовање менаџера продаје, изаберите постпејд тарифу која вам највише одговара и уговорите осигурање, а премију плаћајте месечно уз рачун за мтс услуге.

Како и где пријавити штету код осигурања мобилних телефона?

Пријавите настанак штетног догађаја у року од 3 дана, од понедељка до петка од 9 до 18 часова, бесплатним позивом на број 0800 130 147, путем имејла telekom.rs@allianz-assistance.at или на продајним мтс местима. Однесите осигурани уређај до најближег продајног места, попуните образац за пријаву штете и, уколико је штета покривена осигурањем, уплатите учешће у штети. У најкраћем року добићете обавештење о преузимању уређаја на мтс продајном месту.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Заштита

Не дозволите да се вашој породици нагомилају нежељени дугови, неотплаћене рате кредита, трошкови започетог школовање деце! Наступање незгоде не може се предвидети нити спречити, али се могу ублажити њене нежелјене финансијске последице.

Подршка при лечењу тежих болести

Трошкови лечења могу постати прави изазов за већ оптерећен породични буџет. Закључите осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција или осигурање Канцер Протецтион и обезбедите себи подршку која ће вам омогућити …

Осигурање пловила

Када се са својим бродом, јахтом, чамцем или другим пловилом нађете на води, најважније су две ствари. Прво, да будете безбедни, и друго, да будете одговорни према трећим лицима. Осигурајте се на време и крените у безбрижну пловидбу.