Посао и делатност којом се бавите обављате сасвим у складу са прописима, правилима струке и науке, али се штете ипак дешавају зато што су пропусти и грешке увек могући. Ослоните се на нас, јер смо ми ваш партнер у заштити имовинског интереса.

Професионална одговорност

Усредсредите се на посао

Одштетни захтеви, поднети против ваше фирме, могу бити високи, а уколико последице пропуста претрпи треће лице, поставиће се питање ваше законске одговорности за насталу материјалну и нематеријалну штету. Било да обављате посао лекара, адвоката, или инжењера, креирали смо услуге у складу са специфичностима професије и посла којим се бавите.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Остала осигурања од одговорности

Обезбедите се од непредвидивих ситуација

Осигурањем од одговорности покрива се законска грађанска одговорност вас као осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица. Закључите осигурање од опште одговорности, од одговорности за клиничка испитивања, одговорности за производе, за штете настале у превозу опасних материја, или узмите неко друго осигурање у складу са својим потребама.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ