Захтев за приступ информацији од јавног значаја подноси се:

  • на адресу: Македонска 4, Стари град, 11000 Београд
  • електронском поштом: ijz@stage.dunav.com

Овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информација од јавног значаја у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. су:

  • Мирјана Илић Милисављевић, Функција за правне послове;
  • Александар Станишић, Функција за правне послове.