Електронско преузимање Записника о увиђају саобраћајних незгода и пратеће документације, без одласка у МУП, у примени је за саобраћајне незгоде које су се догодиле почев од 10. 9. 2018. године.

Нова апликација, коју су заједно развили и имплементирали Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Удружење осигуравача Србије, омогућава да се комплетна увиђајна документација неопходна за решавање одштетног захтева стави на увид друштвима за осигурање чији су осигураници учествовали у саобраћајној незгоди, а истовремено предвиђа заштиту података о личности свих учесника у саобраћајној незгоди и трећих лица.

Оштећена лица се, након добијене информације од свог друштва за осигурање где могу поднети одштетни захтев, директно обраћају друштву за осигурање надлежном за решавање одштетног захтева, без одласка у МУП и без пратећих трошкова.
Надлежно друштво за осигурање у целости може преузети Извештај о саобраћајној незгоди, као и пратећу документацију из апликације, искључиво у случају да је у саобраћајној незгоди настала материјална штета.

У случају да је у вези са саобраћајном незгодом било повређених лица, или да је покренут кривични поступак, надлежно друштво за осигурање прикупиће из апликације ограничен сет података, док ће остала документација бити прибављена од надлежног тужилаштва.

Додатне напомене:

 • Уколико су се учесници у саобраћајној незгоди договорили и потписали Европски извештај о саобраћајној незгоди, Записник неће бити доступан у апликацији
 • Оштећена лица додатне информације могу добити преко Удружења осигуравача Србије на број телефона 011/292-7990, као и податке, уколико не знају где је осигурано лице које их је оштетило, на интернет страници http://uos.rs/lat/servisi-gradjana/
 • Издавање Записника МУП-а могуће је у просторијама Удружења осигуравача Србије у следећим случајевима:
  1. Када је оштећено само једно возило:
   • Када је оштећење на коловозу проузроковало штету на возилу (рупа на путу)
   • Када су животиње на путу проузроковале штету на возилу
  2. Када је један од учесника саобраћајне незгоде возило иностраних регистарских ознака

Овде можете преузети Правилник о начину прикупљања, чувања и достављања података из записника о увиђају саобраћајних незгода неопходних за процену и ликвидацију штета.

Позивом на бесплатан број 0800 386 286 можете добити информацију да ли је записник, сачињен од стране МУП-а Републике Србије, доступан Компанији „Дунав осигурање“.