Урадите нешто више за безбрижну будућност
Пријатељ нам је увек потребан да поделимо радост и одагнамо немир. Када смо на тешком путу, најважније је остати храбар и одлучан, а сву снагу усмерити на опоравак. Само је прави пријатељ увек уз вас када је најтеже, да вам пружи подршку.

Осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција

Осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција можете уговорити без обзира на статус у обавезном здравственом осигурању. Као мера заштите, ова врста осигурања пружа вам могућност да будете одговорни према себи и другима, да на савестан начин управљате својом будућношћу. Такође, ово осигурање је намењено и свим послодавцима који на тај начин својим запосленима омогућавају додатну сигурност у свакодневном животу.

Закључивањем уговора о осигурању лица за случај тежих болести и хируршких интервенција осигураницима се омогућује да остваре новчане накнаде које нису обухваћене правима из обавезног здравственог осигурања, и то за случај:

  • Тежих болести које су се први пут појавиле и биле дијагностиковане у току уговореног трајања осигурања
  • Хируршких интервенција које су обављене у току уговореног трајања осигурања, с тим да је потреба за хируршком интервенцијом први пут настала у току трајања осигурања

Осигурање за случај оболевања од рака – Cancer Protection

Cancer Protection је нова генерација осигурања за случај тешких болести и подразумева једнократну исплату осигуране суме у случају да вам се током периода осигурања постави дијагноза рака:

  • У случају да се прво постави дијагноза неинвазивног рака, исплаћује се 15% уговорене осигуране суме, а осигурање се наставља само за случај да се појави инвазивни рак
  • У случају да се прво постави дијагноза инвазивног рака, исплаћује се 100% осигуране суме, а осигурање престаје да важи

Додатна корист од овог осигурања јесте услуга прибављања другог лекарског мишљења, коју у складу са Условима осигурања можете користити више пута током периода осигурања.

Услугу прибављања другог лекарског мишљења за наше осигуранике обезбеђује компанија „MediGuide“.

Важна питања

Коме су намењена осигурања за подршку при лечењу тежих обољења?

Осигураник може бити свако лице које изрази жељу да са осигуравачем закључи уговор о осигурању. Осигурање лица за случај тежих болести и хируршких интервенција може се закључити као индивидуално и колективно осигурање. Уговор о колективном осигурању закључује се према евиденцији уговарача осигурања за све запослене, чланове организације и сл.

Одређивање премије осигурања и начин њеног плаћања код осигурања лица за случај тежих болести и хируршких интервенција?

Износ премије осигурања зависи од начина уговарања, изабраних осигураних сума на које се закључује осигурање и обима покрића, као и од других параметара које утврђује осигуравач. Премија се плаћа у роковима утврђеним уговором о осигурању, то јест полисом.

Остваривање права из уговора код осигурања лица за случај тежих болести и хируршких интервенција?

С наступањем осигураног случаја осигуравач исплаћује осигурану суму или проценат уговорене осигуране суме за случај болести која се први пут појавила и била дијагностикована у току уговореног трајања осигурања (инфаркт миокарда, мождани удар, инвазивни рак, лајмска болест и др.), односно осигурану суму или проценат осигуране суме за хируршку интервенцију која је над осигураником обављена у току трајања осигурања, с тим да је потреба за хируршком интервенцијом настала у току трајања осигурања. Уговором утврђене осигуране суме представљају максималан износ обавезе осигуравача.

Која је висина осигуране суме код осигурања Cancer Protection?

Висина осигуране суме је унапред одређена и може износити 500.000, 1.000.000, 3.000.000 или 5.000.000 динара.

Да ли постоје искључења обавеза осигуравача код осигурања Cancer Protection?

Постојање претходног здравственог стања основ је за искључење обавезе осигуравача на исплату осигуране суме или њеног дела у случају:
• било које врсте тумора, рака, леукемије, лимфома, патолошких промена на кожи или младежа који крваре, који су постали болни, променили боју или су се повећали, или
• полипозе дебелог црева, запаљенског обољења дигестивног тракта (Кронова болест или улцерозни колитис), полицистичне болести бубрега, бенигних промена у дојкама, азбестозе, било које врсте хепатитиса или цирозе јетре.
Осигураник код кога је утврђено постојање претходног стања има право на услугу другог лекарског мишљења.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Добровољно здравствено осигурање

Брига о здрављу постала је један од најважнијих изазова с којима живимо. Закључите полису добровољног здравственог осигурања и обезбедите себи или својим запосленима брзу медицинску заштиту.

Заштита

Не дозволите да се вашој породици нагомилају нежељени дугови, неотплаћене рате кредита, трошкови започетог школовање деце! Наступање незгоде не може се предвидети нити спречити, али се могу ублажити њене нежелјене финансијске последице.

Штедња и заштита

Улагањем у ову врсту животног осигурања, одговорно и на време старате се о својој будућности и будућности својих најмилијих. Намењено је особама које желе да штеде и обезбеде лагоднију будућност, али уједно размишљају и како да …