Uradite nešto više za bezbrižnu budućnost
Prijatelj nam je uvek potreban da podelimo radost i odagnamo nemir. Kada smo na teškom putu, najvažnije je ostati hrabar i odlučan, a svu snagu usmeriti na oporavak. Samo je pravi prijatelj uvek uz vas kada je najteže, da vam pruži podršku.

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija možete ugovoriti bez obzira na status u obaveznom zdravstvenom osiguranju. Kao mera zaštite, ova vrsta osiguranja pruža vam mogućnost da budete odgovorni prema sebi i drugima, da na savestan način upravljate svojom budućnošću. Takođe, ovo osiguranje je namenjeno i svim poslodavcima koji na taj način svojim zaposlenima omogućavaju dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

Zaključivanjem ugovora o osiguranju lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija оsigurаnicimа sе оmоgućuje da ostvare nоvčаne nаknаde kоје nisu оbuhvаćеne prаvimа iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа, i to za slučaj:

  • Tеžih bоlеsti kојe su se prvi put pojavile i bile dijagnostikovane u tоku ugоvоrеnоg trајаnjа оsigurаnjа
  • Hirurških intеrvеnciјa koje su оbаvljene u tоku ugоvоrеnоg trајаnjа оsigurаnjа, s tim dа је pоtrеbа zа hirurškоm intеrvеnciјоm prvi put nаstаlа u tоku trајаnjа оsigurаnjа

Osiguranje za slučaj obolevanja od raka – Cancer Protection

Cancer Protection je nova generacija osiguranja za slučaj teških bolesti i podrazumeva jednokratnu isplatu osigurane sume u slučaju da vam se tokom perioda osiguranja postavi dijagnoza raka:

  • U slučaju da se prvo postavi dijagnoza neinvazivnog raka, isplaćuje se 15% ugovorene osigurane sume, a osiguranje se nastavlja samo za slučaj da se pojavi invazivni rak
  • U slučaju da se prvo postavi dijagnoza invazivnog raka, isplaćuje se 100% osigurane sume, a osiguranje prestaje da važi

Dodatna korist od ovog osiguranja jeste usluga pribavljanja drugog lekarskog mišljenja, koju u skladu sa Uslovima osiguranja možete koristiti više puta tokom perioda osiguranja.

Uslugu pribavljanja drugog lekarskog mišljenja za naše osiguranike obezbeđuje kompanija „MediGuide“.

Važna pitanja

Kome su namenjena osiguranja za podršku pri lečenju težih oboljenja?

Osiguranik može biti svako lice koje izrazi želju da sa osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju. Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija može se zaključiti kao individualno i kolektivno osiguranje. Ugovor o kolektivnom osiguranju zaključuje se prema evidenciji ugovarača osiguranja za sve zaposlene, članove organizacije i sl.

Određivanje premije osiguranja i način njenog plaćanja kod osiguranja lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija?

Iznos premije osiguranja zavisi od načina ugovaranja, izabranih osiguranih suma na koje se zaključuje osiguranje i obima pokrića, kao i od drugih parametara koje utvrđuje osiguravač. Premija se plaća u rokovima utvrđenim ugovorom o osiguranju, to jest polisom.

Ostvarivanje prava iz ugovora kod osiguranja lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija?

S nastupanjem osiguranog slučaja osiguravač isplaćuje osiguranu sumu ili procenat ugovorene osigurane sume za slučaj bolesti koja se prvi put pojavila i bila dijagnostikovana u toku ugovorenog trajanja osiguranja (infarkt miokarda, moždani udar, invazivni rak, lajmska bolest i dr.), odnosno osiguranu sumu ili procenat osigurane sume za hiruršku intervenciju koja je nad osiguranikom obavljena u toku trajanja osiguranja, s tim da je potreba za hirurškom intervencijom nastala u toku trajanja osiguranja. Ugovorom utvrđene osigurane sume predstavljaju maksimalan iznos obaveze osiguravača.

Koja je visina osigurane sume kod osiguranja Cancer Protection?

Visina osigurane sume je unapred određena i može iznositi 500.000, 1.000.000, 3.000.000 ili 5.000.000 dinara.

Da li postoje isključenja obaveza osiguravača kod osiguranja Cancer Protection?

Postojanje prethodnog zdravstvenog stanja osnov je za isključenje obaveze osiguravača na isplatu osigurane sume ili njenog dela u slučaju:
• bilo koje vrste tumora, raka, leukemije, limfoma, patoloških promena na koži ili mladeža koji krvare, koji su postali bolni, promenili boju ili su se povećali, ili
• polipoze debelog creva, zapaljenskog oboljenja digestivnog trakta (Kronova bolest ili ulcerozni kolitis), policistične bolesti bubrega, benignih promena u dojkama, azbestoze, bilo koje vrste hepatitisa ili ciroze jetre.
Osiguranik kod koga je utvrđeno postojanje prethodnog stanja ima pravo na uslugu drugog lekarskog mišljenja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Briga o zdravlju postala je jedan od najvažnijih izazova s kojima živimo. Zaključite polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i obezbedite sebi ili svojim zaposlenima brzu medicinsku zaštitu.

Zaštita

Ne dozvolite da se vašoj porodici nagomilaju neželjeni dugovi, neotplaćene rate kredita, troškovi započetog školovanje dece! Nastupanje nеzgоdе nе mоžе sе prеdvidеti niti sprеčiti, аli sе mоgu ublаžiti njеnе nеžеlјеnе finаnsiјskе pоslеdicе.

Štednja i zaštita

Ulaganjem u ovu vrstu životnog osiguranja, оdgоvоrnо i nа vrеmе starate se о svојој budućnоsti i budućnоsti svојih nајmiliјih. Namenjeno je osobama kојe žеlе dа štеdе i оbеzbеdе lаgоdniјu budućnоst, аli uјеdnо rаzmišlјајu i kаkо da …