Безбедност ваздухоплова на првом месту!
Закључите осигурање ваздухоплова и обезбедите потпуну сигурност и исправност своје летелице.

Осигурање ваздухоплова

Могу се осигурати разне врсте авиона и хеликоптера.
Под осигуране ризике спадају:

  • Ванредни спољни догађаји за време летења, рулања, стајања на земљи или усидрења
  • Немарност заповедника, пилота и осталих чланова посаде
  • Трошкови оправдано учињени у циљу спасавања осигураног ваздухоплова, или избегавања или смањења штете на осигураном ваздухоплову
  • Трошкови преноса оштећеног ваздухоплова од места оштећења до места поправке

Одговорност власника ваздухоплова према трећим лицима и путницима

Одредбама Закона о обавезном осигурању у саобраћају у категорију обавезних осигурања уведено је осигурање власника ваздухоплова за штету причињену трећим лицима и путницима.
Под осигуране ризике спадају: смрт, повреде тела, нарушавање здравља, штете на имовини трећих лица и путника, уништење или оштећење терета и регистрованог пртљага, штете настале услед ризика од рата и тероризма, осим за ваздухоплове којима МТОМ износи до 500 кг.
За ваздухоплове који се не користе у комерцијалне сврхе, уговор о осигурању може се закључити са осигуравајућим покрићем за штете на терету и регистрованом пртљагу, или без тог покрића.

Одговорност од авио-третирања

Одговорност од последица употребе хемијских средстава приликом авио-третирања пољопривредних и других површина сада је и наша брига. Закључите осигурање одговорности од авио-третирања и у третман запрашивања уђите спремно и растерећено.
Под осигуране ризике спадају: смрт, потпуни или делимични инвалидитет, пролазне телесне повреде, обољења трећих лица, оштећење или уништење имовине.

Важна питања

Да ли је ваздухоплов осигуран и када учествује на такмичењима, за време акробатских летова и слично?

Не, у оквиру каско осигурања ваздухоплов није осигуран за време учествовања на ваздухопловним утакмицама, током извођења акробатских, рекордних и сличних летова који представљају специјалне ризике, изузев ако се то изричито не уговори, уз плаћање додатне премије.

Да ли је каско осигурањем покривена штета проузрокована отмицом ваздухоплова?

Каско осигурањем није покривена штета проузрокована противправним одузимањем – отмицом ваздухоплова, изузев када се то посебно уговори – по посебним условима.

Да ли је могуће осигурати беспилотни ваздухоплов – дрон?

У понуди је закључење полисе осигурања од одговорности према трећим лицима, које је Правилником о беспилотним ваздухопловима прописано као обавезно.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Добровољно здравствено осигурање

Брига о здрављу постала је један од најважнијих изазова с којима живимо. Закључите полису добровољног здравственог осигурања и обезбедите себи или својим запосленима брзу медицинску заштиту.

Осигурање од незгоде

Незгоде су, нажалост, саставни део живота сваког од нас, било да се дешавају у превозу, на послу, код куће, на игралишту или неком другом месту. Не можемо да их избегнемо, али можемо да се ухватимо у коштац с њима и да их ублажимо.

Осигурање робе у превозу

Роба у транспорту подложна је оштећењу. Увек се бринемо да ли ће безбедно стићи до крајњег одредишта. „Дунав осигурање“ је сигуран партнер за власнике робе, за шпедитере, превознике у друмском, железничком и у поштанском саобраћају.