Bezbednost vazduhoplova na prvom mestu!
Zaključite osiguranje vazduhoplova i obezbedite potpunu sigurnost i ispravnost svoje letelice.

Osiguranje vazduhoplova

Mogu se osigurati razne vrste aviona, helikoptera i bespilotnih vazduhoplova.
Pod osigurane rizike spadaju:

  • Vanredni spoljni događaji za vreme letenja, rulanja, stajanja na zemlji ili usidrenja
  • Nemarnost zapovednika, pilota i ostalih članova posade
  • Troškovi opravdano učinjeni u cilju spasavanja osiguranog vazduhoplova, ili izbegavanja ili smanjenja štete na osiguranom vazduhoplovu
  • Troškovi prenosa oštećenog vazduhoplova od mesta oštećenja do mesta popravke

Odgovornost vlasnika vazduhoplova prema trećim licima i putnicima

Odredbama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju u kategoriju obaveznih osiguranja uvedeno je osiguranje vlasnika vazduhoplova za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima.
Pod osigurane rizike spadaju: smrt, povrede tela, narušavanje zdravlja, štete na imovini trećih lica i putnika, uništenje ili oštećenje tereta i registrovanog prtljaga, štete nastale usled rizika od rata i terorizma, osim za vazduhoplove kojima MTOM iznosi do 500 kg.
Za vazduhoplove koji se ne koriste u komercijalne svrhe, ugovor o osiguranju može se zaključiti sa osiguravajućim pokrićem za štete na teretu i registrovanom prtljagu, ili bez tog pokrića.

Odgovornost od avio-tretiranja

Odgovornost od posledica upotrebe hemijskih sredstava prilikom avio-tretiranja poljoprivrednih i drugih površina sada je i naša briga. Zaključite osiguranje odgovornosti od avio-tretiranja i u tretman zaprašivanja uđite spremno i rasterećeno.
Pod osigurane rizike spadaju: smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolazne telesne povrede, oboljenja trećih lica, oštećenje ili uništenje imovine.

Važna pitanja

Da li je vazduhoplov osiguran i kada učestvuje na takmičenjima, za vreme akrobatskih letova i slično?

Ne, u okviru kasko osiguranja vazduhoplov nije osiguran za vreme učestvovanja na vazduhoplovnim utakmicama, tokom izvođenja akrobatskih, rekordnih i sličnih letova koji predstavljaju specijalne rizike, izuzev ako se to izričito ne ugovori, uz plaćanje dodatne premije.

Da li je kasko osiguranjem pokrivena šteta prouzrokovana otmicom vazduhoplova?

Kasko osiguranjem nije pokrivena šteta prouzrokovana protivpravnim oduzimanjem – otmicom vazduhoplova, izuzev kada se to posebno ugovori – po posebnim uslovima.

Da li je moguće osigurati bespilotni vazduhoplov – dron?

Da, može se ugovoriti kasko osiguranje bespilotnih vazduhoplova, bilo da su u amaterskoj ili profesionalnoj upotrebi.
Takođe, u ponudi je zaključenje polise osiguranja od odgovornosti prema trećim licima, koje je Pravilnikom o bespilotnim vazduhoplovima propisano kao obavezno.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Briga o zdravlju postala je jedan od najvažnijih izazova s kojima živimo. Zaključite polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i obezbedite sebi ili svojim zaposlenima brzu medicinsku zaštitu.

Osiguranje od nezgode

Nezgode su, nažalost, sastavni deo života svakog od nas, bilo da se dešavaju u prevozu, na poslu, kod kuće, na igralištu ili nekom drugom mestu. Ne možemo da ih izbegnemo, ali možemo da se uhvatimo u koštac s njima i da ih ublažimo.

Osiguranje robe u prevozu

Roba u transportu podložna je oštećenju. Uvek se brinemo da li će bezbedno stići do krajnjeg odredišta. „Dunav osiguranje“ je siguran partner za vlasnike robe, za špeditere, prevoznike u drumskom, železničkom i u poštanskom saobraćaju.