Будите на добитку упркос суши
Заштитите своја поља кукуруза, соје и шећерне репе уз осигурање од суше, базирано на примени индекса, које је намењено правним и физичким лицима – власницима пољопривредних добара на територији АП Војводине, Београда и Мачве.

Ова јединствена услуга на српском тржишту осигурања резултат је пословне сарадње Компаније „Дунав осигурање“, реномираног светског реосигуравача „Swiss RE“, као и друштва „VanderSat BV“, Холандија, глобалног пружаоца услуга у области сателитског прикупљања комерцијалних података путем микроталасних запажања, укључујући влажност земљишта, температуру и вегетацију.

Шта треба да знате о овој врсти осигурања?

  • Осигурани ризик је акумулирани недостатак влажности земљишта у току периода осигурања
  • Висина накнаде из осигурања утврђује се на основу уговореног модела, фазе и нивоа недостатка влажности земљишта (суше)
  • Категорија „места“ је основна територијална јединица за коју се врши мерење и утврђивање висине индекса недостатка влажности земљишта.
  • Право на исплату накнаде из осигурања настаје када је акумулирани дневни недостатак влажности земљишта у односу на вишегодишњи просек једнак или изнад уговорене границе индекса
  • У зависности од висине одступања вредности индекса изнад уговорене границе индекса, утврђује се ниво недостатка влажности землјишта за сваку фазу, као и висина накнаде као удео од суме осигурања
  • Укупна висина накнаде за цео период осигурања представлја збир удела од суме осигурања утврђених у обе фазе мерења недостатка влажности земљишта

Важна питања

Када се може закључити осигурање од суше?

Осигурање се може закључити најкасније до 1. јуна текуће године, за фиксни период осигурања од 15. јуна до 14. августа (оба дана су укључена).

Како се одређује вредност на коју се осигурава пољопривредно добро?

Максималан износ суме осигурања за добра под кукурзом, сојом и шећерном репом јесте 2000 ЕУР по хектару. Постоје три модела уговарања – са максималном исплатом до 24 %, са максималном исплатом до 40 % и са максималном исплатом до 60 % од уговорене суме осигурања.

Како се утврђује недостатак влажности земљишта?

Мерење недостатка влажности земљишта бележи се у две фазе, од 15. јуна до 14. јула (фаза I), и од 15. јула до 14. августа (фаза II). Једини и искључиви основ за утврђивање накнаде из осигурања представлјају подаци о недостатку влажности землјишта, пружени и обрађени од стране пружаоца података и обрачунског агента, компаније „VanderSat Bv“,Холандија.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурање усева и плодова

Код усева и плодова, штете су готово редовна појава. Осигурањем усева и плодова, чак и у случају тоталних штета, обезбеђујете могућност да обновите производњу наредне године и да своју егзистенцију не доведете у питање.

Осигурање личне имовине

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Осигурање животиња

У осигурању животиња постоји стална опасност од настанка штета које могу пореметити производњу и довести до неочекиваних губитака. Наш циљ је да вам омогућимо несметан и безбрижан узгој животиња, како бисте евентуалне …