Budite na dobitku uprkos suši
Zaštitite svoja polja kukuruza, soje i šećerne repe uz osiguranje od suše, bazirano na primeni indeksa, koje je namenjeno pravnim i fizičkim licima – vlasnicima poljoprivrednih dobara na teritoriji AP Vojvodine, Beograda i Mačve.

Ova jedinstvena usluga na srpskom tržištu osiguranja rezultat je poslovne saradnje Kompanije „Dunav osiguranje“, renomiranog svetskog reosiguravača „Swiss RE“, kao i društva „VanderSat BV“, Holandija, globalnog pružaoca usluga u oblasti satelitskog prikupljanja komercijalnih podataka putem mikrotalasnih zapažanja, uključujući vlažnost zemljišta, temperaturu i vegetaciju.

Šta treba da znate o ovoj vrsti osiguranja?

  • Osigurani rizik je akumulirani nedostatak vlažnosti zemljišta u toku perioda osiguranja
  • Visina naknade iz osiguranja utvrđuje se na osnovu ugovorenog modela, faze i nivoa nedostatka vlažnosti zemljišta (suše)
  • Kategorija „mesta“ je osnovna teritorijalna jedinica za koju se vrši merenje i utvrđivanje visine indeksa nedostatka vlažnosti zemljišta.
  • Pravo na isplatu naknade iz osiguranja nastaje kada je akumulirani dnevni nedostatak vlažnosti zemljišta u odnosu na višegodišnji prosek jednak ili iznad ugovorene granice indeksa
  • U zavisnosti od visine odstupanja vrednosti indeksa iznad ugovorene granice indeksa, utvrđuje se nivo nedostatka vlažnosti zemlјišta za svaku fazu, kао i visina naknade kao udeo od sume osiguranja
  • Ukupna visina naknade za cео period osiguranja predstavlјa zbir udela od sume osiguranja utvrđenih u obe faze merenja nedostatka vlažnosti zemljišta

Važna pitanja

Kada se može zaključiti osiguranje od suše?

Osiguranje se može zaključiti najkasnije do 1. juna tekuće godine, za fiksni period osiguranja od 15. juna do 14. avgusta (oba dana su uključena).

Kako se određuje vrednost na koju se osigurava poljoprivredno dobro?

Maksimalan iznos sume osiguranja za dobra pod kukurzom, sojom i šećernom repom jeste 2000 EUR po hektaru. Postoje tri modela ugovaranja – sa maksimalnom isplatom do 24 %, sa maksimalnom isplatom do 40 % i sa maksimalnom isplatom do 60 % od ugovorene sume osiguranja.

Kako se utvrđuje nedostatak vlažnosti zemljišta?

Merenje nedostatka vlažnosti zemljišta beleži se u dve faze, od 15. juna do 14. jula (faza I), i od 15. jula do 14. avgusta (faza II). Jedini i isklјučivi osnov za utvrđivanje naknade iz osiguranja prеdstаvlјајu podaci o nedostatku vlažnosti zemlјišta, pruženi i obrađeni od strane pružaoca podataka i obračunskog agenta, kоmpаniје „VanderSat Bv“,Holandija.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Osiguranje useva i plodova

Kod useva i plodova, štete su gotovo redovna pojava. Osiguranjem useva i plodova, čak i u slučaju totalnih šteta, obezbeđujete mogućnost da obnovite proizvodnju naredne godine i da svoju egzistenciju ne dovedete u pitanje.

Osiguranje lične imovine

Zaštitite svoje zdravlje, prtljag, mislite i na one koje možete nehotice da povredite. Putno osiguranje ne može sprečiti da nastupe neprijatne okolnosti koje ugrožavaju vaše putovanje, ali svakako ublažava njihove posledice …

Osiguranje životinja

U osiguranju životinja postoji stalna opasnost od nastanka šteta koje mogu poremetiti proizvodnju i dovesti do neočekivanih gubitaka. Naš cilj je da vam omogućimo nesmetan i bezbrižan uzgoj životinja, kako biste eventualne …