Заштитите на време своје усеве и плодове
Град, поплава, суша, мраз – само су неке од непогода које је тешко предвидети, због чега осигурање усева и плодова представља најсигурнији начин да пољопривредници заштите своја добра током читаве године.

Предмет осигурања

• Ратарски и повртарски усеви
• Плодови воћа
• Лековито биље
• Усеви и плодови који се гаје у стакленицима и пластеницима
• Воћни, лозни и шумски садни материјал
• Стабла воћа и чокоти винове лозе, као и младих шумских култура

Покривени ризици

Основни ризици

• Град
• Пожар
• Удар грома

Допунски ризици

• Поплава
• Олуја
• Пролећни мраз
• Јесењи мраз
• Зимско измрзавање

Важна питања

Како се одређује вредност на коју се осигуравају усеви и плодови?

Осигуравају се на вредност коју одреди осигураник, а на основу стварне вредности очекиваног приноса културе. Стварну вредност очекиваног приноса одређују очекивани принос (кг/ха) и тржишна цена на велико, која се формира у време жетве односно бербе. Уговорене вредности приноса и цена могу се усклађивати с њиховим стварним вредностима током трајања осигурања – вегетационог периода.

Која су права и обавезе осигураника?

Осигурањем усева и плодова, осигураник стиче право да накнади штету која настане као последица оштећења односно уништења усева и плодова од осигураних ризика. Да би остварио накнаду штете према уговореном обиму и висини, осигураник мора да испуни следеће обавезе:
• при закључењу уговора – да осигура све површине под усевима и плодовима исте врсте које поседује
• током трајања осигурања – да плаћа премију осигурања према уговореним роковима
• кад наступи осигурани ризик – да одмах по сазнању пријави штету осигуравачу, пружи осигуравачу све податке и доказе којима располаже ради утврђивања узрока и висине штете; на оштећеним усевима и плодовима морају се, поред редовних агротехничких мера, предузети и додатне агротехничке мере у циљу ограничења штетних последица.

Колико кошта осигурање једног хектара пшенице?

Висина премије осигурања зависи од степена биолошке осетљивости културе на дејство осигураног ризика и степена градобитности подручја на којима се гаји усев односно плод.

Пример: осигурање 1 ха пшенице од основног ризика (град, пожар и удар грома)

Очекивани принос 5.000 кг/ха, са ценом од 20 РСД/кг, даје вредност (суму осигурања) од 100.000 РСД/ха. На ту вредност, осигураник би требало да плати премију осигурања у висини 2.000 РСД/ха.

Како се плаћа премија осигурања?

Премија осигурања се може платити у целости приликом закључења уговора или у ратама, чија је динамика доспећа плаћања усклађена с динамиком остваривања прихода у пољопривреди. Осигураник може остварити попуст на премију осигурања у зависности од трајања уговора, модела осигурања (колективна основа) и слично.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Осигурање животиња

У осигурању животиња постоји стална опасност од настанка штета које могу пореметити производњу и довести до неочекиваних губитака. Наш циљ је да вам омогућимо несметан и безбрижан узгој животиња, како бисте евентуалне …

Осигурање од суше

Све је спремно за сетву. Обавили сте неопходну анализу и прихрану земљишта, али брига о евентуалној суши, која вам може угрозити пољопривредне приносе, и даље постоји. Не брините, представљамо вам јединствено осигурање од …

Осигурање личне имовине

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …