О чему размишља ваш аутомобил?
Можда не знамо о чему размишља ваш аутомобил, али сигурно можемо да претпоставимо шта му је потребно. Каско понуда је увек најбољи избор за вас и вашег четвороточкаша.

Добри познаваоци кажу да се аутомобили деле на добре и лоше, а не на старе и нове. У зависности од својих потреба, можете уговорити каско осигурање, мини-каско или каско судар осигурање.

Која је разлика између каско, мини-каско и каско судар осигурања?

КаскоМини каскоКаско судар
Старост возилаНе постоји ограничењеСтарије од 4 годинеНе постоји ограничење
Сума осигурањаСтварна вредност возилаУговорена исцрпива сума осигурањаПредефинисана исцрпива сума осигурања „првог ризика“
Која возила могу да се осигурајуСве врсте моторних и прикључних возила на копну и њихови саставни деловиПутничка моторна возила и њихови саставни деловиПутничка моторна возила стандардне намене

Шта треба да знате о каско и мини-каско осигурању?

Обе услуге покривају основне ризике попут саобраћајне незгоде, пожара, експлозије, олује, поплаве и других елементарних непогода, обест трећих лица и низ других опасности, као и допунски ризик од крађе.

Уз каско осигурање можете уговорити и додатна осигурања, попут осигурања радних уређаја и возила од лома, пртљага у аутобусима, рекламних и других натписа на возилу.

Каско осигурање можете уговорити и за време допремања возила per axe, учешћа на спортском такмичењу или за време пробних вожњи и вожњи у складиштима.

Шта треба да знате о каско судар осигурању?

Под сударом се подразумева саобраћајна незгода која се догодила на јавном путу или је започета на јавном путу, у којој је дошло до контакта два возила, а која има за последицу уништење или оштећење осигураног возила уколико је осигураник или возач који је управљао возилом у целости или делимично одговоран за настанак штете, а за коју постоји записник, извештај или службена белешка полиције.

Премија осигурања се утврдјује на основу: изабране суме осигурања, снаге мотора, уговореног учешћа у штети, старости возила и других фактора дефинисаних тарифом.

Важна питања

Које је територијално покриће за каско, мини каско и каско судар осигурање?

Полиса за каско и каско судар осигурања важи на територији Србије, Европе, Турске и Русије, док за мини каско важи на територији Србије, Европе и Турске.

На који начин се обрачунава бонус?

За возило које је непрекидно осигурано каско осигурањем најмање годину дана, и ако у том периоду није било пријављених и исплаћених штета, одобрава се 10% бонуса по години осигурања (до маx 50%). Бонус се не обрачунава у случају полисе мини-каска, али при првом закључењу ове полисе одобравамо попуст за доброг возача – уколико сте у претходном периоду по основу каско осигурања стекли право на умањење премије.

Са коликим учешћем у штети је могуће уговорити полису каска, мини каска и каско судара?

Каско осигурање се закључује са апсолутним учешћем у штети и са могућношћу избора релативног (процентуалног учешћа) у штети.

Апсолутно учешће код мини-каска је 50 евра, у комбинацији са релативним учешћем у штети од 0%, 5%,10% и 20%.

Каско судар осигурање се уговара са обавезним апсолутним учешћем у штети од 100 или 200 евра.

Како се одређује премија осигурања?

Каско осигурање пружа најпотпуније и најшире покриће за возило које се осигурава на стварну вредност, те цена зависи од стварне вредности возила и бројних других фактора.

Код мини-каска се уговара исцрпива сума осигурања, која одговара висини будуће штете, па је премија нижа у односу на каско осигурање. Избором једне од три понуђене опције исцрпиве суме осигурања, уз избор учешћа у штети можете заштитити своје возило по врло приступачној цени.

Каско судар осигурање намењено је осигураницима који желе да заштите своје возило само у случају најчешћег ризика – саобраћајне незгоде, и то када су делимично или у целости одговорни за њен настанак, те је ово ценовно најповољнији производ, са премијом већ од 30 евра.

Који је рок за накнаду штете?

Четрнаест дана од дана комплетирања документације.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Ауто одговорност

Будите одговорни према осталим учесницима у саобраћају! Осигурајте се од одговорности за штете које можете нанети трећим лицима. Ради своје додатне сигурности, можете закључити и осигурање стакла од лома, помоћ на путу и осигурање возача …

Путно осигурање

Заштитите своје здравље, пртљаг, мислите и на оне које можете нехотице да повредите. Путно осигурање не може спречити да наступе непријатне околности које угрожавају ваше путовање, али свакако ублажава њихове последице …

Помоћ на путу

Пут на море или зимовање је као храна за вашу душу, отвара нове видике и даје енергију за нове животне подухвате. Ипак, током пута могу да се десе неочекиване ситуације, као што је, на пример, квар на аутомобилу. Зато бирајте безбрижну вожњу …