Мислите на сигурност других учесника у вожњи!
Осигурање од ауто-одговорности, обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, законом је предвиђено и обавезно осигурање, које се закључује приликом регистрације моторних возила.

Шта покрива ваша полиса осигурања од ауто-одговорности?

Вашу одговорност као власника, односно корисника, када употребом моторног возила причините штету трећим лицима, у шта спадају смрт, телесне повреде, нарушавање здравља, уништење или оштећење ствари.

Полиса осигурања од ауто-одговорности не покрива штету насталу на вашем возилу. За штете на вашем возилу потребна вам је полиса каско осигурања.

Додатна осигурања која можете уговорити

Осигурање возача и путника од незгоде

Полиса осигурања од ауто-незгоде покрива смрт која наступи услед несрећног случаја при вожњи или управљању моторним возилом, те трајни инвалидитет као последицу повреде настале при вожњи или управљању моторним возилом.

Помоћ на путу

Са овом полисом можете безбрижно возити, јер ће вам, у случају непредвиђених ситуација на путу, бити пружена помоћ у складу са уговореним пакетом осигуравајућег покрића.

Лом стакла

Уз нашу полису осигурања од ауто-одговорности можете да закључите и полису делимичног каско осигурања, односно лом стакла, којом су обухваћени лом и оштећење свих стакала на вашем возилу, изузев стакала (пластике) на светлосним уређајима, огледалима и крову возила (укључујући и стаклени кров).

Зелена карта

Уз нашу полису осигурања од ауто-одговорности можете купити и Зелену карту – међународну исправу о осигурању моторног возила, која представља доказ да ваше возило поседује валидно осигуравајуће покриће у току његове употребе у иностранству. Зелена карта је неопходна за путовање у: Русију, Белорусију, Украјину, Молдавију, Турску, Иран, Северну Македонију, Албанију, Тунис, Мароко и Азербејџан.

Важна питања

Шта ми је потребно од докумената да бих уговорио полису осигурања од ауто-одговорности?

Потребно је да имате претходну полису, саобраћајну дозволу, личну карту власника, регистрациони лист, односно рачун о набавци возила или потврду о саобразности за нова возила.

Од чега зависи висина премије осигурања?

Премија осигурања за путничка возила зависи од снаге мотора, као и од стеченог бонуса / малуса.

Како се обрачунава бонус / малус по полиси?

Једна година без штета доноси бонус од 5%, две године без штета бонус од 15%, док пажљиви возачи који три године не учине ниједну штету бивају награђени максималним бонусом у износу од 25%.
Малус зависи од броја штета у години осигурања.

Да ли је могуће комплетну регистрацију и издавање налепнице муп-а завршити на једном месту?

На највећем броју локација на којима се обавља технички преглед могуће је завршити комплетну регистрацију.

Могу ли да поправим оштећења на свом возилу у случају удеса ако имам полису осигурања од ауто-одговорности?

Не. Полиса обавезног осигурања од ауто-одговорности покрива само штете причињене трећим лицима.

Шта ми је потребно како бих закључио осигурање од ауто-незгоде?

Потребна вам је закључена полиса осигурања од ауто-одговорности или полиса каско осигурања.

Да ли се приликом закључења осигурања од ауто-незгоде бира осигурана сума?

Да. Приликом уговарања осигурања, бирате осигурану суму, посебно за случај инвалидитета, а посебно за случај смрти услед незгоде.

На који начин могу да добијем информације о томе да ли је и где стигао записник полиције?

Уколико сте наш осигураник, информацију о записнику можете добити у нашим Центрима за накнаду штета на моторним возилима или бесплатним позивом на број Контакт центра – 0800 386 286.

У којим случајевима попуњавам Европски извештај о саобраћајној незгоди?

Попуњавате само у случајевима када настане мања материјална штета на возилима и нема повређених лица. Уколико нисте сигурни колика је штета причињена на возилу, потребно је да позовете МУП ради сачињавања записника о извршеном увиђају.

Да ли Зелену карту могу да купим у било којој осигуравајућој кући?

Зелена карта се купује искључиво у осигуравајућој кући у којој сте закључили полису обавезног осигурања од ауто-одговорности.

Колико кошта Зелена карта?

Цена Зелене карте у „Дунав осигурању“ износи 2.000 динара.

Овај текст је информативног карактера. Детаљније информације и понуду усклађену са својим потребама можете добити на свим продајним местима Компаније или бесплатним позивом на 0800 386 286.

Препоручујемо

Каско осигурање

Заштитите своје возило, ослушните шапат мотора и крените!
Уколико желите да се заштитите у случају материјалне штете на свом возилу, у земљи и иностранству, ту је каско осигурање. Не дозволите да вас било шта изненади.

Осигурање личне имовине

Обезбедите своју имовину током целе године и не брините за штете које могу бити проузроковане изненадним околностима.Предлажемо вам осигурање стана или куће кроз пакет „чувар куће“ или неки други наш пакет, осигурање викендица …

Помоћ на путу

Пут на море или зимовање је као храна за вашу душу, отвара нове видике и даје енергију за нове животне подухвате. Ипак, током пута могу да се десе неочекиване ситуације, као што је, на пример, квар на аутомобилу. Зато бирајте безбрижну вожњу …