O čemu razmišlja vaš automobil?
Možda ne znamo o čemu razmišlja vaš automobil, ali sigurno možemo da pretpostavimo šta mu je potrebno. Kasko ponuda je uvek najbolji izbor za vas i vašeg četvorotočkaša.

Dobri poznavaoci kažu da se automobili dele na dobre i loše, a ne na stare i nove. U zavisnosti od svojih potreba, možete ugovoriti kasko, mini-kasko ili kasko sudar osiguranje.

Koja je razlika između kasko, mini-kasko i kasko sudar osiguranja?

KaskoMini kaskoKasko sudar
Starost vozilaNe postoji ograničenjeStarije od 4 godineNe postoji ograničenje
Suma osiguranjaStvarna vrednost vozilaUgovorena iscrpiva suma osiguranja Predefinisana iscrpiva suma osiguranja „prvog rizika“
Koja vozila mogu da se osigurajuSve vrste motornih i priključnih vozila na kopnu i njihovi sastavni deloviPutnička motorna vozila i njihovi sastavni delovi Putnička motorna vozila standardne namene

Šta treba da znate o kasko i mini-kasko osiguranju?

Obe usluge pokrivaju osnovne rizike poput saobraćajne nezgode, požara, eksplozije, oluje, poplave i drugih elementarnih nepogoda, obest trećih lica i niz drugih opasnosti, kao i dopunski rizik od krađe.

Uz kasko osiguranje možete ugovoriti i dodatna osiguranja, poput osiguranja radnih uređaja i vozila od loma, prtljaga u autobusima, reklamnih i drugih natpisa na vozilu.

Kasko osiguranje možete ugovoriti i za vreme dopremanja vozila per axe, učešća na sportskom takmičenju ili za vreme probnih vožnji i vožnji u skladištima.

Šta treba da znate o kasko sudar osiguranju?

Pod sudarom se podrazumeva saobraćajna nezgoda koja se dogodila na javnom putu ili je započeta na javnom putu, u kojoj je došlo do kontakta dva vozila, a koja ima za posledicu uništenje ili oštećenje osiguranog vozila ukoliko je osiguranik ili vozač koji je upravljao vozilom u celosti ili delimično odgovoran za nastanak štete, a za koju postoji zapisnik, izveštaj ili službena beleška policije.

Premija osiguranja se utvrdjuje na osnovu: izabrane sume osiguranja, snage motora, ugovorenog učešća u šteti, starosti vozila i drugih faktora definisanih tarifom.

Važna pitanja

Koje je teritorijalno pokriće za kasko, mini kasko i kasko sudar osiguranje?

Polisa za kasko i kasko sudar osiguranja važi na teritoriji Srbije, Evrope, Turske i Rusije, dok za mini kasko važi na teritoriji Srbije, Evrope i Turske.

Na koji način se obračunava bonus?

Za vozilo koje je neprekidno osigurano kasko osiguranjem najmanje godinu dana, i ako u tom periodu nije bilo prijavljenih i isplaćenih šteta, odobrava se 10% bonusa po godini osiguranja (do max 50%). Bonus se ne obračunava u slučaju polise mini-kaska, ali pri prvom zaključenju ove polise odobravamo popust za dobrog vozača – ukoliko ste u prethodnom periodu po osnovu kasko osiguranja stekli pravo na umanjenje premije.

Sa kolikim učešćem u šteti je moguće ugovoriti polisu kaska, mini kaska i kasko sudara?

Kasko osiguranje se zaključuje sa apsolutnim učešćem u šteti i sa mogućnošću izbora relativnog (procentualnog učešća) u šteti.

Apsolutno učešće kod mini-kaska je 50 evra, u kombinaciji sa relativnim učešćem u šteti od 0%, 5%,10% i 20%.

Kasko sudar osiguranje se ugovara sa obaveznim apsolutnim učešćem u šteti od 100 ili 200 evra.

Kako se odredjuje premija osiguranja?

Kasko osiguranje pruža najpotpunije i najšire pokriće za vozilo koje se osigurava na stvarnu vrednost, te cena zavisi od stvarne vrednosti vozila i brojnih drugih faktora.

Kod mini-kaska se ugovara iscrpiva suma osiguranja, koja odgovara visini buduće štete, pa je premija niža u odnosu na kasko osiguranje. Izborom jedne od tri ponuđene opcije iscrpive sume osiguranja, uz izbor učešća u šteti možete zaštititi svoje vozilo po vrlo pristupačnoj ceni.

Kasko sudar osiguranje namenjeno je osiguranicima koji žele da zaštite svoje vozilo samo u slučaju najčešćeg rizika – saobraćajne nezgode, i to kada su delimično ili u celosti odgovorni za njen nastanak, te je ovo cenovno najpovoljniji proizvod, sa premijom već od 30 evra.

Koji je rok za naknadu štete?

Četrnaest dana od dana kompletiranja dokumentacije.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Auto odgovornost

Budite odgovorni prema ostalim učesnicima u saobraćaju! Osigurajte se od odgovornosti za štete koje možete naneti trećim licima. Radi svoje dodatne sigurnosti, možete zaključiti i osiguranje stakla od loma, pomoć na putu i osiguranje vozača …

Putno osiguranje

Zaštitite svoje zdravlje, prtljag, mislite i na one koje možete nehotice da povredite. Putno osiguranje ne može sprečiti da nastupe neprijatne okolnosti koje ugrožavaju vaše putovanje, ali svakako ublažava njihove posledice …

Pomoć na putu

Put na more ili zimovanje je kao hrana za vašu dušu, otvara nove vidike i daje energiju za nove životne poduhvate. Ipak, tokom puta mogu da se dese neočekivane situacije, kao što je, na primer, kvar na automobilu. Zato birajte bezbrižnu vožnju …