Osigurajte se na vreme i ne mislite na finansijske gubitke
Odštetni zahtevi, podneti protiv vaše firme ili protiv pojedinaca, mogu biti strahovito visoki, naročito kada su u pitanju štete koje nisu limitirane opipljivim vrednostima. Osnovani zahtevi će se realizovati i naneti vam velike finansijske gubitke, a na neosnovane zahteve utrošićete vreme i energiju.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osigurana prоfеsiоnаlnа оdgоvоrnоst osiguranika predstavlja odgovornost zа stručnu grеšku ili prоpust kојi nаstаnu оbаvlјаnjеm pоslоvа zа kоје је оsigurаnik rеgistrоvаn, а u tоku rеаlizаciје ugоvоrа kојi је osigurаnik zаklјučiо za navedene poslove. Greške i propusti prеdstаvlјаju kršеnjе ili оdstupаnjе оd pоstојеćih prаvilа strukе, utvrđеnih prоfеsiоnаlnim stаndаrdimа i nоrmаtivimа, оdnоsnо nеizvršеnjе i nеpоstupаnjе sа pаžnjоm dоbrоg stručnjаkа, zа šta је osigurаnik оdgоvоrаn u sklаdu sа zаkоnоm.

Kreirali smo usluge u skladu sa specifičnostima profesije i posla kojim se bavite, jer nam je vaša zaštita na prvom mestu.

U našoj ponudi možete naći različite vrste osiguranja od profesionalne odgovornosti.

 • Profesionalna odgovornost lekara
 • Profesionalna odgovornost inženjera
 • Profesionalna odgovornost revizora
 • Profesionalna odgovornost advokata
 • Profesionalna odgovornost javnih izvršitelja
 • Profesionalna odgovornost javnih beležnika
 • Profesionalna odgovornost stečajnih upravnika
 • Profesionalna odgovornost posrednika u osiguranju
 • Profesionalna odgovornost posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Profesionalna odgovornost upravnika stambene jedinice
 • Profesionalna odgovornost procenitelja vrednosti nepokretnosti
 • Profesionalna odgovornost sertifikacionih tela i pružalaca kvalifikovane usluge od poverenja

I to nije sve. Shodno specifičnostima profesije i posla kojim se bavite, možemo kreirati uslugu kojom ćemo zaštititi vaše imovinske interese.

Važna pitanja

Koji su rizici pokriveni osiguranjem od profesionalne odgovornosti?

Ovim osiguranjem pokrivena је prоfеsiоnаlnа оdgоvоrnоst оsigurаnikа zа čistо finаnsiјskе štеtе pričinjеnе drugim licimа, kоје su prоuzrоkоvаnе оbаvlјаnjеm dеlаtnоsti.

Od čega zavisi visina premije osiguranja od profesionalne odgovornosti?

Visina premije zavisi od vrste profesionalne odgovornosti, zatim od sume osiguranja, ostvarenog prihoda, statusa osiguranika, aktivnih poslovnih aktivnosti osiguranika i drugih relevantnih parametara.

Šta se sve obezbeđuje osiguranjem od profesionalne odgovornosti?

Ukoliko se protiv vas podnese zahtev za naknadu štete od strane trećeg lica, mi, kao osiguravač, u obavezi smo da, zajedno sa vama, učinimo sledeće:

 • da preduzmemo odbranu od neosnovanih i preteranih zahteva za naknadu štete
 • da udovoljimo osnovanim zahtevima za naknadu štete i
 • da naknadimo troškove sudskog postupka.
Ovaj tekst je informativnog karaktera. Detaljnije informacije i ponudu usklađenu sa svojim potrebama možete dobiti na svim prodajnim mestima Kompanije ili besplatnim pozivom na 0800 386 286.

Preporučujemo

Auto odgovornost

Osiguranje od auto-odgovornosti, obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, je zakonom predviđeno obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila.

Kasko osiguranje

Ukoliko želite da se potpuno zaštitite u slučaju svake materijalne štete nastale na vašem vozilu u zemlji i inostranstvu, kao i u slučaju nestanka vozila, morate posedovati polisu kasko osiguranja. Kasko osiguranje rešava mnoštvo svakodnevnih situacij

Pomoć na putu

Obezbeđujemo vam pomoć 24 sata, svakog dana u godini, u Srbiji, Evropi uključujući i čitavu teritoriju Turske, kao i pokriće troškova u slučaju kada osigurano vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju.