Uprkos vašoj želji i trudu da posao i delatnost kojom se bavite vršite u svemu u skladu sa propisima, pravilima struke i nauke, nezgode  se ipak dešavaju  jer  su propusti i greške uvek mogući.  Ako, pritom,  posledice nekog propusta pretrpi neko treće lice, postaviće se pitanje vaše zakonske odgovornosti za nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu. Odštetni zahtevi podneti protiv vaše firme ili protiv pojedinaca mogu biti strahovito visoki, naročito kada su u pitanju nematerijalne štete koje nisu limitirane opipljivim vrednostima. Osnovani zahtevi će se realizovati i naneti vam velike finansijske gubitke, a na neosnovane zahteve utrošićete vreme i energiju.
„Dunav osiguranje“ vam pruža zaštitu od odgovornosti prema trećim licima, kako opšte, tako i profesionalne odgovornosti i odgovornosti vezane za specifične delatnosti.
Sve što je potrebno jeste da  iz naših tekstova saznate nešto više o ovoj vrsti osiguranja koja je u razvijenim zemljama nezaobilazna u svim segmentima življenja i da nam se, shodno specifičnostima profesije i posla kojom se bavite, obratite  kako bismo napravili pravi proizvod za zaštitu vaših imovinskih interesa.
„Dunav osiguranje“ ima više različitih osiguranja odgovornosti u ponudi, kao i veliki broj novih proizvoda u pripremi.

PITANJA I ODGOVORI

  • Ko može biti osiguranik u slučaju osiguranja profesionalne odgovornosti lekara?

Osiguranik može biti kako državna ili privatna zdravstvena ustanova, tako i lekar kao pojedinac.

  • Šta je treće lice u slučaju osiguranja odgovornosti?

Treće lice je fizičko ili pravno lice koje nije subjekt ugovora o osiguranju i koje može da pretrpi materijalnu ili nematerijalnu štetu za koju je odgovoran osiguranik.