Извршни одбор

Ивана Соковић

Ивана Соковић

Председник Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Ивана Соковић рођена је 1982. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу.
Диплому основних и мастер студија стекла је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. По завршетку основних студија, радно искуство градила је у Компанији „Дунав осигурање“ од 2006. године. До 2010. године, када постаје шеф Одељења за осигурање путем дистрибутивних канала продаје, била је преузимач ризика. У 2014. преузима функцију заменика директора Главне филијале за осигурање грађана у Београду, затим директора Главне филијале за осигурање Београд 2, а од августа 2017. године долази на место директора Дирекције за продају неживотних осигурања. На функцију члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ изабрана је децембра 2018, а на место председника Извршног одбора 12. јуна 2020. године.
Говори шпански, енглески и француски језик. Закључком Владе Републике Србије, у фебруару 2016. године именована је за председника Скупштине Државне лутрије Србије. Функцију председника Управног одбора Удружења осигуравача Србије преузима октобра 2020. године.

Милош Милановић

Бојан Раичевић

Мило Марковић

Зоран Суботић

Милош Милановић

Члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Милош Милановић рођен је 1976. године у Новом Пазару.
Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, где је положио и правосудни испит. У Компанији „Дунав осигурање“, од 2006. до 2007, ради на пословима евиденције и регресног потраживања, а потом је до маја 2013. био ликвидатор штета и у Сектору за накнаду штета с елементом иностраности. У Сектору за накнаду штета из обавезних осигурања у саобраћају, каско осигурања и осигурања помоћи на путу, био је виши специјалиста до марта 2014, када је, у истом сектору, поставлјен за супервизора. У септембру 2014. изабран је за директора Дирекције за накнаду штета. Одлуком Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ именован је за члана Извршног одбора и на ту дужност ступио је 26. септембра 2019. године.
Милановић је аутор и коаутор бројних стручних радова из области осигурања. Учествовао је и у раду Комисије за штете при Удружењу осигуравача Србије, као и у иницијативи и раду на доношењу предлога за измену закона из области обавезних осигурања у саобраћају.
Ожењен је и отац је троје деце.

Бојан Раичевић

Члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Рођен је 26. августа 1984. године у Београду, где је похађао основну и средњу школу.
Дипломске студије из области примењеног менаџмента, економије и бизниса завршио је 2007. године, док је звање мастера из области менаџмента и бизниса стекао 2014. године. На почетку своје пословне каријере од 2008. до 2010. радио је у „Нафтној индустрији Србије“, где је градио прва пословна искуства из домена продаје, бизниса и маркетинга. Од 2010. године запослен је у Компанији „Дунав осигурање“, на пословима из области животног осигурања, где је стекао завидно искуство и остварио запажене пословне резултате. На место директора Главне филијале осигурања у Дирекцији за продају животних осигурања Компаније „Дунав“ именован је 2018. године. На функцију члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ изабран је јуна 2020. године.
Члан је Надзорног одбора „Дунав аута“ д. о. о.
Говори енглески језик, служи се немачким. Отац је троје деце.

Мило Марковић

Члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Мило Марковић рођен је 1984. године у Београду. Основне студије на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Финансије, банкарство и осигурање, завршио је 2008. године, а мастер студије, на смеру Квантитативна анализа на истом факултету, 2012. године. Добитник је многих награда и стипендија за изузетан успех током школовања.
Радно искуство почео је да гради у Компанији „Дунав осигурање“ 2008. на радном месту актуара, а крајем 2015. именован је за директора Сектора за актуарство. Почев од 2013. године обављао је послове главног актуара Удружења осигуравача Србије, односно једно време и директора Бироа зелене карте. Тренутно координира рад Комисије за актуарство и Комисије за управљање ризицима Удружења осигуравача Србије и налази се на позицији саветника за финансијска питања у Удружењу осигуравача Србије.
За члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ именован је у мају 2022. године.
Лиценцу овлашћеног актуара стекао је 2012. године.
Члан је Комисије за полагање стручног испита за лиценцу овлашћеног актуара Народне банке Србије.
Говори енглески а служи се и француским језиком.
Ожењен је и отац двоје деце.

Зоран Суботић

Члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“

Зоран Суботић рођен је 1972. године у Београду. Дипломирао је 1996. на Економском факултету Универзитета у Београду, смер Спољна и унутрашња трговина.
Богато радно искуство почео је да гради у Компанији „Дунав осигурање“ 1997. године на радном месту преузимача сложених ризика и проценитеља штета. За директора Сектора за финансије, рачуноводство и план именован је 2004. године. На место директор Сектора финансија и плана у ВТБ банци у Београду прелази 2008. године, где је и вршилац дужности директора Сектора банкарских операција све до јуна 2015. године, када долази на позицију директора Финансијске функције у Компанији „Дунав осигурање“. Од 2016. до 2020. члан је Извршног одбора Компаније, па потом саветник Извршног одбора за финансијска питања, а од 2020. директор Сектора за финансије и рачуноводство „Дунава ре“.
За члана Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ именован је 2. децембра 2022. године.
Лиценцу овлашћеног рачуновође Зоран Суботић стекао је 2002. године, а завршио је и бројне семинаре за усавршавање у области управљања ризицима и осигурању, међународним рачуноводственим стандардима, те управљања пројектима у земљи и иностранству.
Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије.
Говори енглески језик.

Кабинет

Маја Марковић, шеф Кабинета

Функције

Ивана Комненовић, директор Функције за људске ресурсе
Небојша Величковић, директор Информатичке функције
Андрија Павловић, директор Финансијске функције
Александар Станишић, директор Функције за правне послове
Млађен Зековић, директор Функције за логистику
Зорица Кнежевић, директор Функције за актуарство и управљање ризицима солвентности
Горан Говедарица, директор Функције за интерну ревизију и интерне контроле
Радмила Ранковић, директор Центра за маркетинг
Ана Шипетић, директор Центра за контролу усклађености пословања и стандардизацију

Дирекције

Новак Ушћумлић, директор Дирекције за осигурање
Мирослав Говедарица, директор Дирекције за продају неживотних осигурања
Милорад Радић, директор Дирекције за накнаду штета
Николета Шуберт, директор Дирекције за продају животних осигурања
Бојан Миладиновић, директор Дирекције за процену и преузимање ризика

Татјана Вукић

председник Надзорног одбора

Татјана Вукић рођена је 1983. године. Високо образовање и диплому мастер студија стекла је на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. Професионално искуство почела је да гради 2006. године у „Финдоместиk банци“ а. д. Београд, где је радила на позицији менаџера за кључне корпоративне клијенте, те директора за кеш менаџмент и развој пословања банке. Од 2011. године, када је групација БНП „Парибас“ преузела „Финдоместик банку“ а. д, Татјана Вукић је, у складу са стандардима те групације која се сматра једном од најсигурнијих и највећих банкарских групација у свету, поставила комплетну кеш менаџмент структуру, производе групе прилагодила потребама клијената, као и локалној регулативи. Као председник „Финдоместик банке“ а. д. Београд активно је учествовала у пројекту аквизиције ове банке од стране „Директне банке“ а. д. Крагујевац. Годину дана након успешне интеграције ове две банке била је у тиму за интеграцију „Директне банке“ а.д. Крагујевац са „Пиреус банком“ а.д. Београд. Од августа 2014. до марта 2016. године била је члан Управног одбора Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, као представник Владе Републике Србије. Од марта 2016. године председник је Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а. д. о. Београд.

Мр Синиша Јовановић

члан Надзорног одбора

Синиша Јовановић рођен је 28. октобра 1957. године у Великом Боњинцу у општини Бабушница. Диплому Машинског факултета Универзитета у Нишу стекао је 1982. године, а титулу магистра техничких наука у области машинства 1999. године на Машинском факултету Универзитета у Београду. Након завршених студија најпре је био професор у Електромашинској школи у Крушевцу, да би 1984. прешао у „Дунав осигурање“, у Главну филијалу осигурања у Крушевцу, где је, почев од приправничког стажа, стицао искуство у процени и ликвидацији штета. Био је виши референт за процену и ликвидацију штета, руководилац Одељења, па потом шеф Службе за процену и ликвидацију штета до 2001. године, када је изабран за заменика директора. Затим је од 1. јанура 2002. године био на месту директора крушевачке Главне филијале. За директора Региона продаје неживотних осигурања Запад именован је 2007, а 2008. године за директора Региона продаје неживотних осигурања Југ. На место саветника у Главној филијали „Дунав осигурања“ у Крушевцу постављен је 2013, а на позицију директора Центра за накнаду штета Региона Југ наше компаније у том граду у марту 2014. године. Упоредо с радом у осигуравајућој бранши, остао је активан и у просветној струци као асистент а потом и предавач на Вишој хемијско-технолошкој школи за индустријски менаџмент у Крушевцу. Од 2002. године, у два мандата био је председник Одбора за банкарство и осигурање Регионалне привредне коморе Расинског привредног округа, потпредседник крушевачког фудбалског клуба „Напредак“, члан Скупштине ИМК „14. октобар“, члан Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ и члан Управног одбора предузећа „Дунав ауто“.

Милош Матовић

члан Надзорног одбора

Милош Матовић рођен је 1978. године у Београду. Дипломирао је економију на Француско-америчком факултету за менаџмент, са звањем дипломирани менаџер интернационалног бизниса (BBА finаncе IFAM, Париз, Француска Република). Завидно искуство финансијског руководиоца почео је да гради у компанији „Siemens IT Solutions and Services“ (након аквизиције 2011. фирма носи назив „Аtоs Srbiја“ и глобални је лидер у области дигиталне трансформације са око 120.000 запослених у 73 земље). У компанији„Аtоs Srbiја“ био је финансијски руководилац МС сектора у Србији од 2006, а МС сектора у СЕЕ (за подручје Србије, Хрватске, Румуније, Бугарске и Мађарске) од 2013. године. У периоду од 2012. до 2016. био је одговоран и за ликвидност фирме као treasury manager. Од јуна 2016. прелази у „Asseco Srbija i Crna Gora“, компанију која је лидер у области ИТ решења за банке, телекомуникационе компаније, јавни сектор, осигурање, производњу и здравствену заштиту, где је као финансијски директор надлежан за управљање финансијским средствима у оквиру предузећа. Матовић је и члан Управног одбора „Asseco Srbija“.

Светислав Трифуновић

члан Надзорног одбора

Светислав Трифуновић рођен је 1948. године у Доњем Добрићу код Лознице. Звање дипломираног економисте стекао је на Економском факултету Универзитета у Београду. Каријеру у области финансијско-рачуноводствених послова почео је да гради 1969. године у Служби друштвеног књиговодства у Београду, где остаје до 1973. године, када прелази на место шефа буџета у Општини Крупањ. Од 1974. до 1976. године био је шеф рачуноводства у Општини Раковица, а од 1976. до 1981. помоћник начелника за финансије у Општини Врачар. У наредном, безмало десетогодишњем периоду, до 1991. био је финансијски директор и помоћник генералног секретара Привредне коморе Југославије. Потом, од 1991. до 2010. године, ради у Војном сервису Народне банке Југославије, који прераста у „ЈУ Гарант банку“, а затим у „Српску банку“, где је био директор Службе рачуноводства, директор Сектора за послове са становништвом, помоћник генералног директора, саветник Извршног одбора, а од 2006. до 2010. и члан Извршног одбора те банке. Био је председник Управног одбора „Комерцијалне банке“ у Београду, члан Управног одбора Националне штедионице у Београду, члан Надзорног одбора Београдског водовода и канализације, те члан Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“. Влада Републике Србије именовала га је за председника Надзорног одбора тог јавног предузећа 2017. године. Светислав Трифуновић био је предавач на великом броју семинара у вези с израдом периодичних и завршних рачуна, примене контног плана и законских прописа из области финансија. Аутор је бројних стручних радова на финансијске теме.

Милена Марковић

члан Надзорног одбора

Милена Марковић рођена је 27. марта 1980. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Београдског универзитета, на привредном смеру. Завидно искуство у области банкарства, економије, маркетинга и организације стицала је радећи у банкарском сектору ‒најпре у „Агробанци“ а.д. Београд, а након тога у Банци „Поштанска штедионица“ а. д. Београд. У „Агробанци“, почиње да ради 2006. године, а већ наредне, 2007. године, на позицији заменика руководиоца Експозитуре Београд 1, Филијале Београд у Сремској улици, почела је да се кали за место руководиоца те експозитуре, на које је постављена 2009. године. У Банку „Поштанска штедионица“ прелази у новембру 2012. године. До марта 2014. била је вршилац дужности шефа Експозитуре Београд 24 у Земуну. С те позиције прелази на место самосталног стручног сарадника у Служби за послове подршке раду органа и одбора Банке при Кабинету председника Извршног одбора „Поштанске штедионице“. Од 1. јануара до 30. новембра 2018, на месту помоћника директора Сектора за развој производа Банке, ангажовала се на увођењу нових производа и услуга Банке, развоју и унапређењу постојећих производа, ширењу пословних активности, унапређењу процеса рада и обављала све друге послове у надлежности Сектора, у време када је та организациона јединица функционисала без директора. Од 1. децембра 2018. она је и званично директор Сектора за развој производа Банке. Континуираним усавршавањем путем професионалних обука стекла је додатна знања и савладала вештине драгоцене у раду, а својом креативношћу, одговорношћу и посвећеношћу остварењу постављених циљева унапредила је један значајан сегмент пословања Банке „Поштанска штедионица“.

Владимир Узелац

члан Надзорног одбора

Владимир Узелац је рођен 1979. године у Београду. Дипломирао је 2002. на Економском факултету у Београду, смер Финансије, банкарство и осигурање.
Године 2012. специјализовао је Еxецутиве программе ин банкинг манагемент на СДА Боццони у Милану, Италија. Стекао је завидно радно искуство у банкарском сектору, најпре у „Делта банци“, касније „Банка Интеса“, од 2003. године као виши сарадник у Одељењу за документарно пословање, потом као релатионсхип менаџер, па као директор за пословање с великим привредним субјектима 2009. године. Од 2015. је регионални директор за пословање са привредом у Регионалном центру Београд. Године 2017. успешну каријеру наставља у „АИК банци“ Београд, на позицији руководиоца Службе за пословање са средњим клијентима. У „Комерцијалну банку“ а. д. Београд прелази 2019. године, најпре као директор Сектора за рад са привредом и великим клијентима, а потом као саветник члана Извршног одбора из области послова са привредом.
Владимир Узелац је и резервни официр Војске Србије, са специјализацијом из логистике на Војној академији.
Ожењен, отац двоје деце.
Члан је Надзорног одбора Компаније Дунав осигурање од маја 2022. године.

Милица Милићевић

члан Надзорног одбора

Милица Милићевић рођена је 13. маја 1988. године у Сокобањи. У Београду је завршила Основну школу „Милош Црњански“ и Тринаесту београдску гимназију друштвеног смера. Академско звање дипломираног правника стекла је 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду, на правосудно-управном смеру. На истом факултету, од 2012. до 2013. године похађала је мастер студије и одбранила мастер рад на правно-историјском модулу, романистичком подмодулу. У Компанији „Дунав осигурање“ запослена је од 2013. године. Након приправничког стажа, распоређена је на послове преузимача ризика у Одељењу интерне продаје у Главној филијали осигурања моторних возила, а од 2016. до 2017. године ради као преузимач ризика у Одељењу за корпоративне клијенте исте филијале. Место шефа екстерне продаје у ГФО моторних возила, задуженог за сарадњу с лизинг кућама, преузима 2017. године, да би 2020. била именована на одговорну позицију директора Главне филијале осигурања Београд 2. Милица Милићевић посвећено ради на усавршавању својих стручних знања, као и страних језика. Од априла 2020. члан је Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“.

Сандра Докић

члан Надзорног одбора

Сандра Докић рођена је 1976. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Београдског универзитета 2005. године, а мастер економске студије завршила је 2016. године на Економском факултету у Београду, на смеру Економска политика и развој. Правосудни испит положила је 2020. године.
Тренутно је на позицији државног секретара Министарства заштите животне средине а претходно је била вршилац дужности помоћника министра за стратешко планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске интеграције. Обављала је и дужност секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и саветника директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Радила је као заменик шефа Кабинета потпредседника Владе Србије за социјалну политику и друштвене делатности. Била је правни саветник у Одељењу за корпоративне послове Брокерско-дилерског друштва „Маx Di11“ из Чачка, филијала Београд.
Завршила је Пензијски курс у организацији Светске банке у Вашингтону, САД, курс „Правни аспекти међународних финансијских институција“ у организацији Међународног монетарног фонда у Бечу, Аустрија, курс из Финансијске и актуарске математике у организацији Института за осигурање и актуарство, курс „Мултиетничко друштво и улога долазећих генерација“ у Сједињеним Америчким Државама у организацији и под покровитељством Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду, спонзорисан од стране Државног секретаријата САД.
Учествује у бројним међународним пројектима: TRATOLOW пројекат, Пројекат Комитета UNECE-а за политику животне средине (СЕР). Представник је Србије у регионалној Радној групи Зелене агенде за Западни Балкан. Влада Републике Србије именовала је Сандру Докић за заменика генералног комесара за светску изложбу Експо 2020 Дубаи (EXPO 2020 Дубаи).
Говори енглески језик и служи се пољским. Удата је и има три сина