VIZIJA I MISIJA

VIZIJA

Kontinuirano građenje prepoznatljivosti na tržištu osiguranja u svrhu ostvarenja primarnog cilja – zadovoljni klijenti.

 

MISIJA

Razvijanje svesti o tome da je osiguranje potreba i sigurna investicija, a ne trošak. Čuvamo i uvećavamo broj naših klijenata.