ŽIVOTNA OSIGURANJA

Zašto se odlučiti za životno osiguranje Kompanije „Dunav osiguranje“:

  • Životno osiguranje predstavlja jedan od najboljih finansijskih proizvoda, a svakako je jedini koji omogućava kombinaciju štednje i osiguranja.
  • Kod nas je svaka polisa priča za sebe. Kreiramo je na osnovu vaših želja, potreba i mogućnosti.
  • Zaključenjem životnog osiguranja dobijate mnogo više od samog osiguranja. Na taj način ulažete u sopstvenu budućnost, štitite vama drage osobe, štedite i planirate.
  • Kao lider na tržištu osiguranja Srbije, Kompanija „Dunav osiguranje“ može da vam ponudi izuzetno kvalitetne proizvode životnih osiguranja, a uz minimalnu doplatu i dopunske rizike koji osnovno osiguranje čine kvalitetnijim.
  • Način, dinamiku i valutu plaćanja, odaberite sami. Mi smo tu da ponudimo najbolje rešenje za vas.
  • Ulaganje u naše proizvode životnog osiguranja spada u profitabilna, a najmanje rizična ulaganja, a garantovane osigurane sume su vam poznate već od prvog dana osiguranja.
  • Kompanija „Dunav osiguranje“ je osiguravajuća kuća sa najdužom tradicijom i iskustvom u Srbiji u oblasti životnih osiguranja, ali i sa najvećim finansijskim rezervama koje našu polisu čine sigurnom.