OSIGURANJE TRANSPORTA

Dunav osiguranje je siguran partner za vlasnike roba, špeditere, prevoznike u drumskom, železničkom, vazdušnom, pomorskom, rečnom, kombinovanom, cevnom i poštanskom sabraćaju. Na svim vašim putevima mi smo garant sigurnosti robe, vrednosti i putnika koje prevozite.

Postepeno otvaranje našeg tržišta, liberalizacija ekonomskih prilika u zemlji i povratak naše zemlje na tranzitne karte Evrope i sveta uslovljavaju da ovaj vid osiguranja beleži porast u ukupnom poslovanju naše kompanije.

Našim osiguranjem transporta obuhvaćeni su roba i interesi vezani za transport robe u domaćem i međunarodnom prevozu, od rizika gubitka i oštećenja. Osiguranjem se obezbeđuju i prevozioci ili organizatori prevoza od odgovornosti za robu koja se transportuje u drumskom, železničkom, vazdušnom, pomorskom, rečnom, kombinovanom, cevnom i poštanskom saobraćaju. Kasko osiguranje u transportu odnosi se na vazduhoplove, rečne i pomorske plovne objekte, kao i odgovornost za smrt i telesnu povredu putnika i štetu nanetu trećim licima.