OSIGURANJA IMOVINE

Optimalno osiguravajuće pokriće vaše kuće, stana, vikendice, iznajmljenog prostora, svih pokretnosti i dragocenosti koje imate, korak je više u moru odgovornih odluka koje donosite svakoga dana.
U slučaju da se nešto nepredviđeno desi, na ovaj način najbrže i najlakše možete da učinite da sve izgleda kao i ranije.
U ponudi je veći broj varijanti osiguravajućeg pokrića od osnovnih i dopunskih rizika, svaka sa svojim prednostima i specifičnostima, zavisno od vaših želja i mogućnosti.

Postojeći paketi za imovinu (koji sadrže u sebi više vrsta osiguranja) kreirani su tako da mogu da zadovolje Vaše potrebe kada je u pitanju osiguravajuća zaštita celokupne pokretne i nepokretne imovine koju posedujete. Naravno, stručni timovi Kompanije „Dunav osiguranje“ će se postarati za iznalaženje specifičnih rešenja u slučaju kada su vam ona potrebna.

OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE IMOVINE

OSIGURANJE STVARI U DOMAĆINSTVU

Imovina

OSIGURANJE APARATA I UREĐAJA U DOMAĆINSTVU

Imovina

OSIGURANJE NENASTANJENIH STANOVA I PORODIČNIH KUĆA ZA ODMOR I REKREACIJU

Imovina

OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA

Imovina

OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Imovina

OSIGURANJE IMOVINE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA

Imovina

OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

Imovina

KOMBINOVANO OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA, PROCESORA I SLIČNIH UREĐAJA

Imovina

KOMBINOVANO OSIGURANJE PRENOSIVIH UREĐAJA, APARATA, INSTRUMENATA I RAČUNARSKE TEHNIKE

Imovina

OSIGURANJE OD OPASNOSTI PREKIDA RADA ZBOG POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

Imovina

OSIGURANJE FILMSKIH PREDUZEĆA

Imovina

OSIGURANJE ZALIHA U HLADNJAČAMA

Imovina

OSIGURANJE ZALIHA U PROCESU PROIZVODNJE OD OPASNOSTI LOMA MAŠINA I DRUGIH OPASNOSTI

Imovina

OSIGURANJE JUVELIRA OD SVIH RIZIKA

Imovina

OSIGURANJE IZLAGAČA NA SAJMOVIMA

Imovina

OSIGURANJE SPORTSKIH, UMETNIČKIH I SLIČNIH PRIREDBI OD ATMOSFERSKIH PADAVINA

Imovina

GARANCIJSKO OSIGURANJE

Imovina