„MOJ ŽIVOT“ INDIVIDUALNO OSIGURANJE ŽIVOTA

Svakodnevno nas život suočava sa brojnim izazovima. Na neke smo spremni da odgovorimo, a za neke nam je neophodna pomoć. Naš proizvod „ Moj život“ pruža vam odgovor na brojne nedoumice, a budućnost čini sigurnijom i manje neizvesnom.

„Moj život“ je proizvod iz grupe mešovitih osiguranja i predstavlja najkvalitetniji i najrašireniji oblik osiguranja. Ovo osiguranje pokriva rizik smrti, ali i doživljenja. Pruža zaštitu vašoj porodici, a vama omogućava kvalitetnu štednju. Doživljenjem predviđenog isteka osiguranja ili smrću u toku trajanja osiguranja, nastaje obaveza Kompanije „Dunav osiguranje“ da isplati osiguranu sumu.
Pored osnovnog osiguranja kojim se pokrivaju navedeni rizici, postoji mogućnost zaključenja i dopunskih rizika – smrt usled nezgode i trajni invaliditet koji je nastao kao posledica nesrećnog slučaja.

Ko može zaključiti osiguranje „ Moj život“ ?
Ovo osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica od navršenih 15 do navršenih 75 godina života.

Na koji period se može zaključiti osiguranje „Moj život“?
Ovo osiguranje može se zaključiti na period od 5 – 25 godina.

Kolika je visina premije i kako se plaća?
Visinu premije određujete sami, u skladu sa vašim finansijskim mogućnostima i budućim planovima. Od visine premije, ali i od vaših godina, zdravstvenog stanja i trajanja osiguranja zavisi i osigurana suma.

Premiju možete plaćati:
mesečno, tromesečno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno
u dinarima ili devizama ( eur, usd, chf )
uplatnicom, trajnim nalogom ili administrativnom zabranom