Inicirajte proces regulisanja odštetnog zahteva, jednostavno i brzo, popunjavanjem onlajn obaveštenja o nastaloj šteti, nakon čega će Vas kontaktirati stručno lice Kompanije „Dunav osiguranje“ i dati instrukcije za dalje postupanje.
Podsećamo sve klijente da su rokovi za prijavu odštetnih zahteva produženi do normalizacije situacije u zemlji. Stoga ne brinite, svi odštetni zahtevi biće uredno obrađeni i rešeni bez nepotrebnog rizika po Vaše zdravlje i zdravlje Vaših porodica.

Procena štete

Iskusni tim naših procenitelja šteta će na profesionalan način proceniti realnu štetu i ponuditi savete kako da na najbrži način sanirate posledice

Servisni centri

U mogućnosti smo da vam u najkraćem roku obezbedimo sanaciju štete nastale na vozilu ili drugoj pokretnoj i nepokretnoj imovini.

Naknada štete

Želite da samostalno sanirate nastalu štetu? U najkraćem roku ćemo isplatiti iznos ugovorene naknade štete direktno na vaš tekući račun.

Obrasci za prijavu štete