Predmet osiguranja

Domaće životinje u intenzivnom uzgoju po vrstama i kategorijama (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, fazani, nerčevi, ćurke, morke, paunovi i perad), zatim pčele, psi, pastrmke, fazani, nerčevi, kao i divlje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima i van njih. Uslov za prijem u osiguranje životinja je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su obeležene u skladu s važećim zakonskim propisima, radi identifikacije.

Vrste i trajanje osiguranja

Životinje mogu osigurati pravna i fizička lica. Fizička lica osiguranje mogu zaključiti i preko ugovarača osiguranja. Osiguranje se zaključuje sa određenim rokom trajanja, na period od godinu dana ili kraće od jedne godine (kratkoročno osiguranje) ili na duži vremenski period (5 i 10 godina – višegodišnje osiguranje). Podmladak i tovne kategorije životinja osiguravaju se na period kraći od godinu dana (brojleri, podmladak ćurki, morki, fazana, sve tovne kategorija životinja).

Osnovni i dopunski rizici

Osnovni rizici od kojih se osiguravaju životinje su:

  • Bolest (osim bolesti koje podležu Zakonu o veterinarstvu).
  • Nesrećni slučajevi (u smislu Opštih uslova, nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni, od volje osiguranika nezavisni događaj koji deluje spolja i to naglo na osiguranu životinju i ima za posledicu njeno: oboljenje, lečenje, prinudno klanje, prinudno ubijanje ili uginuće).

Dopunski rizici od kojih se osiguravaju životinje definisani su u Posebnim uslovima za osiguranje životinja (Osiguranje krađe odnosno nestanka pasa, Osiguranje muških priplodnih grla od gubitka priplodne sposobnosti, Osiguranje rizika gubitka priplodne sposobnosti junica i krava, Osiguranje rizika gubitka teleta ili ždrebeta pri porođaju). Posledice ostvarenih rizika su uginuće, prinudno klanje ili ubijanje iz nužde, prinudno klanje iz ekonomskih razloga).
Za osiguranje životinja od dopunskih rizika, obavezno je osiguranje životinja od osnovnih rizika.
Osigurane opasnosti navedene su u Članu 21. Opštih uslova za osiguranje životinja.

Vrednost na koju se osiguravaju životinje

Pod vrednošću grla (koja predstavlja gornju granicu za određivanje sume osiguranja) podrazumeva se tržišna vrednost grla u momentu zaključenja osiguranja i ona ne može premašiti stvarnu vrednost grla. Mlade životinje se osiguravaju na onu vrednost koju će postići do kraja trajanja osiguranja. Osiguravač može da, za pojedine vrste i kategorije životinja, limitira sume osiguranja.

Isključenja iz osiguranja

Predmet osiguranja ne mogu biti obolele životinje ili životinje za koje se sumnja da boluju od neke bolesti. Štete koje nastaju kao posledica nepravilne i loše ishrane, loših smeštajnih uslova, neblagovremenog lečenja obolelih životinja, hirurških zahvata i lečenja koje su preduzimali laici, kao i zbog zemljotresa i nuklearne eksplozije, krađe ili nestanka životinje i dr.
Opasnosti koje nisu obuhvaćene osiguranjem navedene su u Članu 22. Opštih uslova za osiguranje životinja.

Prava i obaveze osiguranika

Osiguranik ima pravo da ostvari naknadu, ukoliko se ostvari osiguran slučaj. Prilikom nastanka osiguranog slučaja, vlasnik je u obavezi da preduzme odgovarajuće radnje, kako u cilju lečenja, tako i u cilju eventualnog maksimalnog iskorišćenja spašenih ostataka kod uginuća/prinudnog klanja. Prinudno klanje iz ekonomskih razloga preduzima se samo na osnovu pisanog odobrenja veterinara osiguravača. Osiguranik je u obavezi da omogući osiguravaču vršenje redovnih kontrola i revizija.
Obaveze osiguranika u slučaju kada osigurano grlo oboli ili nastane osigurani slučaj navedene su u Članu 27. Opštih uslovi za osiguranje životinja.

Plaćanje premije osiguranja

Osiguravač i osiguranik ili ugovarač osiguranja dogovaraju način plaćanja premije osiguranja prilikom zaključenja ugovora o osiguranju životinja, a osiguranik, u zavisnosti od ugovorenog načina plaćanja, stiče pravo na popust po ovom osnovu.
Primer za obračun premije
Premija sa porezom za jednu priplodnu kravu tržišne vrednosti 120.000 RSD, koja je osigurana na godinu dana, za osiguranje osnovnih rizika, pri optimalnim uslovima držanja, iznosi 8.505 RSD.