Opis osiguranja

U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno. Neprijatni događaji ne moraju pokvariti vaše planove. Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate: mi mislimo na vas! Putničko zdravstveno osiguranje Kompanije „Dunav“ obezbeđuje vam bezbrižno putovanje.
U saradnji s prestižnom međunarodnom asistentskom kompanijom, Kompanija „Dunav“ obezbedila je usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Osiguranici mogu biti lica do navršenih 85 godina života.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao individualno ili grupno (više od 10 lica), te kao porodično (roditelji i deca do 19 godina).

U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, putničko zdravstveno osiguranje garantuje vam pokriće sledećih troškova:

  • za ambulantno lečenja
  • za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
  • za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
  • za bolničko lečenje
  • za prevoz u državu prebivališta
  • za stomatološke intervencije
  • za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Posebna pogodnost

Posebna pogodnost je povoljna porodična polisa „Dunav osiguranja“ !

Šire pokriće

Pored osnovnog pokrića, putničko zdravstveno osiguranje možete zaključiti i sa širim (VIP) pokrićem.

Ukoliko se dogodi slučaj pokriven osiguranjem, sve potrebne informacije dobićete na srpskom jeziku u ma koje doba dana ili noći na telefonski broj kontakt centra +381 11 3636 940.

Uslovi osiguranja

Preuzmite Uslove osiguranja

Fizička lica

Osigurani rizik Osnovno pokriće Šire pokriće (VIP)
Ambulantno lečenje DA* DA*
Lekovi koji su propisani DA* DA*
Sanitetski materijal i ortopedska pomagala DA* DA*
Neophodne dijagnostičke procedure DA* DA*
Bolničko lečenje (lečenje u spec. klinici) DA* DA*
Operacije i odnosni troškovi DA* DA*
Stomatološko lečenje Da, do 150 EUR Da, do 150 EUR
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice DA* DA*
Repatrijacija u zemlju prebivališta Da, do 5.000 EUR Da, do 5.000 EUR
Repatrijacija posmrtnih ostataka (organizacija i troškovi) Da, do 5.000 EUR Da, do 5.000 EUR
Troškovi sahrane Da, u mestu smrti, do 5.000EUR Da, u mestu smrti, do 5.000EUR
Upućivanje na lekara DA* DA*
Lekarski saveti DA* DA*
Poziv Centru za pomoć osiguranicima DA* DA*
Hitna dostava lekova (organizacija i troškovi) / Da, do 100 EUR
Poseta bliske osobe (organizacija i troškovi) / DA, trošak prevoza
Povratak dece koja su ostala bez staranja (organizacija i troškovi) / Da, do 1.500 EUR
Slanje hitnih poruka DA* DA*
Na svim prodajnim mestima zastupnika „Komercijalne banke“ korisnici Visa PrePaid kartice* ostvaruju popuste na putničko zdravstveno osiguranje:

  1. za putovanja do 30 dana, 20 odsto popusta
  2. za putovanja duža od 30 dana, 25 odsto popusta

* Visa PrePaid odnosi se i na kartice Visa MyTag, Visa One&Only, Visa Teenage“

Pravna lica

Osigurani rizik Osnovno pokriće Šire pokriće (VIP)
Ambulantno lečenje DA* DA*
Lekovi koji su propisani DA* DA*
Sanitetski materijal i ortopedska pomagala DA* DA*
Neophodne dijagnostičke procedure DA* DA*
Bolničko lečenje (lečenje u spec. klinici) DA* DA*
Operacije i odnosni troškovi DA* DA*
Stomatološko lečenje Da, do 150 EUR Da, do 150 EUR
Troškovi prevoza do lekara ili bolnice DA* DA*
Repatrijacija u zemlju prebivališta Da, do 5.000 EUR Da, do 5.000 EUR
Repatrijacija posmrtnih ostataka (organizacija i troškovi) Da, do 5.000 EUR Da, do 5.000 EUR
Troškovi sahrane Da, u mestu smrti, do 5.000EUR Da, u mestu smrti, do 5.000EUR
Upućivanje na lekara DA* DA*
Lekarski saveti DA* DA*
Poziv Centru za pomoć osiguranicima DA* DA*
Hitna dostava lekova (organizacija i troškovi) / Da, do 100 EUR
Poseta bliske osobe (organizacija i troškovi) / DA, trošak prevoza
Povratak dece koja su ostala bez staranja (organizacija i troškovi) / Da, do 1.500 EUR
Slanje hitnih poruka DA* DA*
Do ugovorene sume osiguranja po licu i ukupno za ugovoreni period osiguranja