OPIS OSIGURANJA

Ova usluga namenjena je pre svega pravnim licima koja se bave organizacijom turističkih putovanja kao jedna od pogodnosti koju mogu da ponude putnicima. Ugovaranjem osiguranja od otkazivanja putovanja putnicima organizovanih turističkih putovanja omogućava se dodatna sigurnost i mogućnost da u slučaju otkazivanja putovanja iz razloga navedenih u uslovima osiguranja povrate novac uplaćen turističkoj agenciji na ime turističkog aranžmana.