Ova vrsta osiguranja podrazumeva osiguranje građansko-pravne odgovornosti revizora za finansijske štete, tj. štete koje nisu nastale ni povredom tela ili zdravlja nekog lica, ni oštećenjem ili uništenjem stvari, već su prouzrokovane trećim licima izraženim mišljenjem u izveštaju o reviziji na osnovu zaključenog ugovora o vršenju revizije.

Dakle, pokrivena je odgovornost za finansijske štete koje su pričinjene korisnicima izveštaja o reviziji usled grešaka ili propusta u vršenje profesionalne delatnosti revizora zbog povrede propisa koji regulišu ovabljanje revizije i povrede standarda revizije.

Ukoliko se bavite poslovima revizije, možete nam se u svakom trenutku obratiti za detaljne informacije o ovoj vrsti osiguranja na kontakt telefone.