O KOMPANIJI

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE –  KUĆA SA TRADICIJOM NA TRŽIŠTU OSIGURANJA

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, mi smo jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za više od 90 proizvoda svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja.

Garant sigurnosti i poverenja je stručno znanje zaposlenih u cilju najšire zaštite osiguranika i ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika.

Sva istraživanja na tržištu ukazuju da smo sinonim za osiguranje i najjači srpski brend. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, ulažemo u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku.

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE JE IME KOJEM SE VERUJE ZATO ŠTO:

– je lider na domaćem tržištu osiguranja
– zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja
– ima najdužu tradiciju i iskustvo u Srbiji u oblasti životnih osiguranja
– ima visok stepen ažurnosti u rešavanju šteta od 96,67%
– u ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja
– sа 28 glаvnih filiјаlа i оkо 600 prоdајnih mеstа pokriva teritoriju cele Srbije
– brzinom i fleksibilnošću u radu predstavlja stabilnog i pouzdanog partnera u poslovanju
– spada u red društveno najodgovornijih kompanija u Srbiji