MENADŽMENT

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KOMPANIJE

Ivana Soković, predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“

Ivana Soković rođena je 1982. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomu osnovnih i master studija stekla je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Po završetku osnovnih studija, radno iskustvo gradila je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ od 2006. godine. Do 2010. godine, kada postaje šef Odeljenja za osiguranje putem distributivnih kanala prodaje, bila je preuzimač rizika. U 2014. preuzima funkciju zamenika direktora Glavne filijale za osiguranje građana u Beogradu, zatim direktora Glavne filijale za osiguranje Beograd 2, a od avgusta 2017. godine dolazi na mesto direktora Direkcije za prodaju neživotnih osiguranja. Na funkciju člana Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ izabrana je decembra 2018, a na mesto predsednika Izvršnog odbora 12. juna 2020. godine.
Govori španski, engleski i francuski jezik. Zaključkom Vlade Republike Srbije, u februaru 2016. godine imenovana je za predsednika Skupštine Državne lutrije Srbije.

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA KOMPANIJE

dr Dragica Janković, član Izvršnog odbora

Miloš Milanović, član Izvršnog odbora

Bojan Raičević, član Izvršnog odbora

Milica Đurđević, član Izvršnog odbora

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA KOMPANIJE

FUNKCIJE

DIREKTOR FUNKCIJE ZA LJUDSKE RESURSE
Ivana Komnenović

DIREKTOR INFORMATIČKE FUNKCIJE
Nebojša Veličković

DIREKTOR FINANSIJSKE FUNKCIJE
Milan Rakić

DIREKTOR FUNKCIJE ZA PRAVNE POSLOVE
Snežana Marinković-Jekić

DIREKTOR FUNKCIJE ZA LOGISTIKU
Gorana Đurica

DIRЕKTОR FUNKCIJE ZA AKTUARSTVO I UPRAVLJANJE RIZICIMA SOLVENTNOSTI
Zorica Knežević

DIREKTOR FUNKCIJE ZA INTERNU REVIZIJU, INTERNE KONTROLE I KONTROLU USKLAĐENOSTI POSLOVANJA
Gavrilo Adžić

DIREKTOR CENTRA ZA KORPORATIVNI MARKETING I BRIGU O KLIJENTIMA
Maja Marković

DIREKCIJE

DIREKTOR DIREKCIJE ZA OSIGURANJE
Nataša Bašić

DIREKTOR DIREKCIJE ZA PRODAJU NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
Miroslav Govedarica

DIREKTOR DIREKCIJE ZA NAKNADU ŠTETA
Goran Govedarica

DIREKTOR DIREKCIJE ZA PRODAJU ŽIVOTNIH OSIGURANJA
Nikoleta Šubert

DIREKTOR DIREKCIJE ZA PROCENU I PREUZIMANJE RIZIKA
Bojan Miladinović