INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

iso_9001-2008Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. prva je osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja ima međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001.

Sertifikat podrazumeva da se poslovni procesi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. odvijaju u skladu sa propisanim i kontrolisanim procedurama, što zainteresovanim stranama Kompanije obezbeđuje precizno definisanu uslugu sprovedenu na najbolji način.

Sertifikat o uvedenom sistemu menadžmenta kvalitetom Kompanija je dobila 15. februara 2000. godine od Saveznog zavoda za standardizaciju. Potvrda tog prestižnog standarda verifikovana je u resertifikacionoj proveri koja se odvijala 06. i 07. decembra 2018. godine, dodelom sertifikata o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001: 2015, koji izdaje ured SGS (Société Générale de Surveillance) za Srbiju i Crnu Goru, a važi do 25. januara 2022. godine.

U decembru 2019. godine, sprovedena je i provera preko druge strane za standard ISO 10002:2016 i s obzirom na potvrđenu usaglašenost sa ovim standardom, Kompanija je, od SGS-a, dobila novu Potvrdu o usaglašenosti sa principima i smernicama standarda ISO 10002:2016 sa periodom važenja od godini dana, tj. do 09.12.2020. godine.

U periodu 08-12. juna 2020. u Kompaniji je, od strane SGS-a, sprovedena resertifikaciona provera za standard ISO/IEC 27001:2013 – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija, nakon koje je potvrđena usaglašenost sa zahtevima ovog standarda i Kompaniji dodeljen Sertifikat koji važi do 15.06.2023. godine.

Kao društveno odgovorna kompanija, Dunav osiguranje je tokom 2019. godine implementirala zahteve standarda IQNet SR 10:2015, a potvrdu o usaglašenosti sa standardom za sisteme upravljanja društvenom odgovornošću dobila je u vidu Sertifikata za standard IQNet SR 10:2015, dodeljenog od strane sertifikacionog tela YUQS, 09. januara 2020. godine, sa važenjem do 08. januara 2023. godine

Odlukom najvišeg rukovodstva Kompanije, od početka 2020. godine, Dunav osiguranje primenjuje Integrisani sistem menadžmenta (Integrated Management System IMS), u skladu sa zahtevima standarda za koje poseduje sertifikate.

Politika IMS

Politika bezbednosti informacija

Politika postupanja sa prigovorima

Politika društvene odgovornosti

Sertifikat ISO 9001

Sertifikat ISO 27001

Sertifikat ISO 10002

Sertifikat IQNet

Sertifikat YUQS