Konkursna dokumentacija za pružanje usluga održavanja higijene i usluga bifea

Konkursnu dokumentaciju za pružanje usluga održavanja higijene i usluga bifea u poslovnim objektima Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. na teritoriji Republike Srbije možete preuzeti klikom na sledeći link:

Konkursna dokumentacija (.pdf)