ADRESAR DAVALACA ZDRAVSTVENIH USLUGA

Adresar Davalaca zdravstvenih usluga predstavlja spisak svih zdravstvenih ustanova iz mreže partnera Kompanije Dunav osiguranje. Zdravstvenu ustanovu koja najviše odgovara Vašim potrebama odaberite sami. U skladu sa Vašom potrebom i ugovorenim osiguravajućim pokrićem, Medicinski kontakt centar će Vam u najkraćem mogućem roku zakazati pregled u željenoj ustanovi, u terminu koji Vama odgovara, i pružiti sve potrebne informacije. Pozivanje Medicinskog kontakt centra pre odlaska u zdravstvenu ustanovu iz mreže je obavezno.

Ukoliko usluge plaćate direktno u zdravstvenoj ustanovi, pokažite Vašu karticu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Kompanije Dunav osiguranje i proverite mogućnost korišćenja prava na dodatne pogodnosti i popuste.